Departament de Promoció Econòmica
Foment de l'Ocupació i Comerç

Preparar el procés de selecció

El procés de selecció es desenvolupa en el moment que existeix una comunicació entre una empresa que té una necessitat específica a cobrir i les persones que busquen feina i volen accedir al lloc ofert.

Els processos tenen diverses fases i és l'empresa la que adapta aquestes fases segons les necessitats i especificacions del perfil requerit.

Conèixer aquests passos i preparar-los adaptant-los al lloc que volem optar és una eina útil per adaptar la nostra candidatura a requisits del lloc ofertat.

Les proves més freqüents són:

  • Entrevista de selecció: És la prova més freqüent. L'objectiu de l'empresa és conèixer a la persona candidata i identificar si la persona s'adequa al lloc ofert. Per part de la persona candidata, l'objectiu és donar-se a conèixer i mostrar el seu interès i valor afegit.

  • Proves psicotècniques: Avaluen potencial i competències transversals del candidat/a. N'hi ha de diversos tipus, les més freqüents són: aptitud (es valora l'aptitud que es precisa en una tasca o feina concreta), de personalitat (informació sobre aspectes de personalitat que calen per les característiques del lloc de feina), i d'¡nteressos (respecte a les motivacions de cada candidatura). La pràctica millora el resultat ja que redueix l'ansietat i ens habitua al tipus de resposta o preguntes que normalment ens plantegen.

  • Dinàmiques de grup: L'objectiu de les dinàmiques es conèixer com es comporta el/la candidat/a en una situació determinada i amb persones que no coneix, quin és el seu paper en el grup, quina actitud té envers la situació i d'altres aspectes que interessen segons el perfil. 

Enllaços d'interès


Ajuntament de Sant Joan Despí

Departament de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç

Carrer de John F. Kennedy, 8.
08970 Sant Joan Despí.

De dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a 19:00

Tel. 93 480 80 50
promocio@sjdespi.net