Departament de Promoció Econòmica
Foment de l'Ocupació i Comerç

On vols treballar?

Totes les persones hem tingut una formació, experiència professional i trajectòria vital diferent. De la mateixa manera, no tots estem capacitats per a realitzar les mateixes tasques, tenim els mateixos interessos ni tenim habilitat per a realitzar les mateixes funcions.

Abans de començar a buscar feina, hem de determinar en què volem treballar, per a quin tipus de feina estem capacitats i formats, quin tipus de tasques se'ns donen millor i la demanda real del mercat de treball de l'ocupació triada.

 • Què vull fer?
 • De què hi ha feina?
 • Què se?
 • Què se fer?
 • Què m'agrada?
 • Quina formació tinc?
 • Quina experiència tinc?
 • On puc treballar? 

Per prendre la decisió encertada i canalitzar esforços i recursos cap a un objectiu amb possibilitats d'èxit, es important conèixer els nostres punts forts i aquells que hem de millorar, així com també quins valors, interessos i motivacions ens defineixen millor.

Un cop finalitzada l'anàlisi prèvia cal elaborar un pla d'acció que consisteix en determinar les accions que realitzarem i on ens adreçarem, elaborar el CV, la carta de presentació, decidir els canals de recerca (portals web, autocandidatures, xarxes socials, contactes personals i professionals, etc.).

Et serà d’utilitat redactar una estratègia d’actuació per no passar per alt cap idea.


JA TINC LES EINES: PASSEM A L'ACCIÓ!! 


Un cop elaborat el CV i carta de presentació i determinats quins recursos usarem en la nostra recerca, hem de passar a l’acció.

Inscriure’ns a ofertes de feina, enviar currículums a empreses, treballar la nostra xarxa de contactes... Convé diversificar al màxim els recursos utilitzats per ampliar les possibilitats de trobar feina.

Estar ocupats amb activitats programades contribuirà a sentir-nos actius i motivats.

Pot ser un bon moment per formar-nos i millorar el nostre CV.

És recomanable realitzar un seguiment de les ofertes a les que t'inscrius o autocandidatures que realitzes per tenir un control de l’estat de la teva candidatura. D’aquesta manera pots avaluar els resultats obtinguts i detectar si l’estratègia de recerca de feina es correcte, si ens ajustem a la demanda del mercat de treball.

L’informació ens arriba a través del nombre de trucades rebudes, entrevistes concertades, fases superades en un procés de selecció...

Avaluats els resultats, sempre podem replantejar els objectius i les accions realitzades per plantejar alternatives i/o corregir errors.

RECORDA!

 • Usar diferents canals i tècniques de recerca de feina 
   
 • Contacta amb els serveis públics d’ocupació; et poden procurar informació i assessorament.
   
 • QUE NO T’ATURI L’ATUR. Procura mantenir-te ocupat. Forma’t, especialitza’t, recicla’t... és el moment

 


Enllaços d'interès


Ajuntament de Sant Joan Despí

Departament de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç

Carrer de John F. Kennedy, 8.
08970 Sant Joan Despí.

De dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a 19:00

Tel. 93 480 80 50
promocio@sjdespi.net