Departament de Promoció Econòmica
Foment de l'Ocupació i Comerç

En cas de SL o SLNE, puc escollir el notari que vulgui?

No exactament. Una de les particularitats del Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE) és que només aquells notaris que estiguin en el sistema, poden ser escollits per a la cita notarial. En el moment d'omplir el DUE en el punt PAE, es podrà escollir el notari que hi estigui adscrit al conveni.

Podeu fer una recerca prèvia dels notaris mitjançant la pàgina web del CIRCE: Buscador de notaris: per a SRL ó per a SLNE.


Ajuntament de Sant Joan Despí

Departament de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç

Carrer de John F. Kennedy, 8.
08970 Sant Joan Despí.

De dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a 19:00

Tel. 93 480 80 50
promocio@sjdespi.net