Departament de Promoció Econòmica
Foment de l'Ocupació i Comerç

Quin es aquest tràmit previ en els casos de SL o SLNE?

L'únic tràmit previ que s'ha de fer abans d'acudir a la cita amb el Punt PAE és el relatiu a la denominació social de l'empresa. Aquest tràmit es pot fer on-line i comporta pagament de taxes, però varia en funció de:

  • Si es tracta d'una SL, caldrà adreçar-se a la web del Registre Mercantil Central (www.rmc.es), buscar l'apartat on parla de Solicitud de Certificados i seguir els passos fins l'obtenció del certificat negatiu del nom.
  • En el cas d'una SLNE, s'hauran de seguir els passos de petició de denominació social, segons la web del CIRCE, fins aconseguir un document de resguard.

Ajuntament de Sant Joan Despí

Departament de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç

Carrer de John F. Kennedy, 8.
08970 Sant Joan Despí.

De dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a 19:00

Tel. 93 480 80 50
promocio@sjdespi.net