Departament de Promoció Econòmica
Foment de l'Ocupació i Comerç

Què es una SLNE?

La SLNE és una forma jurídica molt similar a la Societat de Responsabilitat Limitada, que va ser creada per facilitar als empresaris la creació de l'empresa en un termini més curt del normal i amb la possibilitat d'emprar mitjans telemàtics. Donat que, en els darrers anys, els mitjans telemàtics s'han estès prou com per poder crear Societats Limitades via on-line, la creació de SLNE ha disminuït substancialment. En qualsevol cas, podeu veure les característiques i avantatges d’aquesta forma jurídica


Ajuntament de Sant Joan Despí

Departament de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç

Carrer de John F. Kennedy, 8.
08970 Sant Joan Despí.

De dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a 19:00

Tel. 93 480 80 50
promocio@sjdespi.net