Departament de Promoció Econòmica
Foment de l'Ocupació i Comerç

Formació

Promodespí, des dels seus inicis als anys 80, ha situat la formació al llarg de la vida com un element clau de l’oferta de serveis que s'ofereixen, tant a la ciutadania com al teixit empresarial, entenent-la com una eina imprescindible de creixement personal que permet l'adaptació a una realitat canviant.

El valor d’una formació de qualitat, adaptada a les necessitats dels diferents col·lectius i dirigida a les sortides professionals existents es considera una eina imprescindible per adaptar-se al mercat de treball.

Per accedir a la oferta formativa que us presentem, cal omplir i enviar la sol·licitud de formació i, prèvia citació, passar un procés de selecció que té per objectiu fer grups homogenis que facilitin un resultat òptim en el rendiment global del grup al llarg del procés d’aprenentatge.

Dins aquest espai hi trobareu informació envers les següents vies de formació:Formació ocupacional

Formació continua

Altres accions formatives

Enllaços d'interès


Ajuntament de Sant Joan Despí

Departament de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç

Carrer de John F. Kennedy, 8.
08970 Sant Joan Despí.

De dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a 19:00

Tel. 93 480 80 50
promocio@sjdespi.net