Departament de Promoció Econòmica
Foment de l'Ocupació i Comerç

Altres accions formatives

En aquest apartat es poden trobar, segons convocatòries, diferents programes envers la formació i qualificació, que oferim des de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. 

P
rograma JOVES PER L'OCUPACIÓ.

És un programa innovador de suport a l’experiència pràctica adreçat a 40 persones joves del municipi, entre 16 i 25 anys desocupades que no disposen del graduat en ESO i aquelles que, malgrat l'han obtingut, no han continuat amb els estudis postobligatoris i han abandonat el sistema educatiu.

Els principals objectius del programa Joves per l’Ocupació són donar suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d’un conjunt d’actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu.
Les actuacions a desenvolupar són:
  

 • Tutorització i acompanyament a la inserció
   
 • Actuacions de formació 
  • Formació professionalitzadora
  • Pràctiques formatives en entorn laboral no productiu
  • Formació per a l'obtenció del títol de graduat en l'ESO
    
 • Experiència professional en empreses i entitats/institucions sense afany de lucre mitjançant un contracte de treball 
 
"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre TSF/1912/2016”

Es pot omplir on-line el formulari de sol·licitud de participació a l'oferta de cursos oberts, a la pàgina principal de Formació.Programes de Formació i Inserció  
Per a  joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria
Programa d'acreditació de competències professionals (ACREDITA'T - QUALIFICA'T)JOVES PER L'OCUPACIÓ


Ajuntament de Sant Joan Despí

Departament de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Comerç

Carrer de John F. Kennedy, 8.
08970 Sant Joan Despí.

De dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a 19:00

Tel. 93 480 80 50
promocio@sjdespi.net